Welkom op de Gravenstek

 

 

Vragen van een lezende arbeider over homeopathie (Jean-Pierre Rondas)

Er is een Vlaamse regering gevormd, bestaande uit N-VA, CD&V en in extremis ook OpenVLD. Op basis daarvan willen deze partijen ‘zich gezamenlijk presenteren’ aan de tafel van de federale regeringsonderhandelingen. Voor de Franstalige liberalen van MR betekent deze constructie inderdaad een kamikaze-opdracht: ze vertegenwoordigen slechts een vijfde van de Franstalige bevolking, en zouden toch als enige Franstalige partij in de regering zetelen. Maar deze kamikaze heeft ook federalistische en confederalistische kantjes. Wat het confederalisme betreft: wat wil N-VA eigenlijk bereiken in deze regeringen? Of laat de partij zich zo homeopathisch verdunnen dat er van deze emanatie van de Vlaamse beweging niet veel overblijft? 

 Lees meer

 

 

Nelly Maes Vlaamse Leeuwin

Nelly Maes schreef een interessant pleidooi voor verbreding en verdieping van de Vlaamse Beweging. Het gaat om een tekst die ze uitsprak als dankwoord bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. In feite is ze de eerste Vlaamse Leeuwin in deze Orde: geen enkele andere vrouw prijkt op het palmares sinds 1971, toen deze onderscheiding voor het eerst werd verleend. Ze is wel het vierde lid van de Gravensteengroep die de plaquette mee naar huis mocht nemen, na Ludo Abicht (1998), Frans-Jos Verdoodt (2008) en Jean-Pierre Rondas (2011). Waarom ze de orde krijgt staat op ongeveer elke bladzijde van haar autobiografie Ongebonden best (Pelckmans). 

 Lees meer

 

 

Over Vlaanderen – een 11 juli-toespraak van Jan Verheyen

Filmregisseur Jan Verheyen is nog altijd verbaasd over het agressieve belgicisme van al te vele Vlaamse cultuurdragers, academici en mediamensen. Hij kijkt naar wat ze doen en luistert naar wat ze zeggen, en vindt slechts een discours vol van interne contradicties en slechte wil. Hoe spreken deze mensen eigenlijk over de gemiddelde Vlaming? Hoe tonen ze hem? Welke racisme-gerelateerde opvattingen en misdrijven schrijven ze hem toe? Niet te verwonderen dat diezelfde gemiddelde Vlaming zich van deze ‘elite’ afkeert en overgaat tot de orde van de dag.
Jan Verheyen sprak deze feestrede uit in Brugge, Turnhout, Zottegem en Sint-Pieters-Leeuw.

Lees meer

 

 

Wat heet ideologische verblinding? Brief aan Eric Corijn (door Bart Haers)

Men weet dat de Vooruitgroep is ontstaan als een reactie tegen de posities die de Gravensteengroep heeft ingenomen aangaande de structuur en de organisatie van de Belgische staat. Twee jaar nadat de Gravensteengroep zijn manifesten bundelde in het boek Land op de tweesprong heeft nu ook de Vooruitgroep een aantal teksten gebundeld (Wereldvreemd in Vlaanderen). Aanleiding voor Werner Trio om een vertegenwoordiger van elke groep in zijn programma Trio op Klara (17 mei 2014) uit te nodigen. De tegenstellingen tussen de opvattingen van Jean-Pierre Rondas en Eric Corijn bleken duidelijk. Er was Corijn veel aan gelegen om aan te tonen dat de GG slechts ‘pseudoprogressief’ kon zijn en dat het Vlaamse ‘volk’ (dat anders niet eens bestaat) niet anders dan ‘rechts’ kan stemmen, om de eenvoudige reden dat dit volk ‘antistedelijk’ is. Bart Haers luisterde mee en postte toen volgende brief aan Eric Corijn.

Lees meer