Welkom op de Gravenstek

 

  

Democratie aan België opofferen? Le mal belge is en blijft een democratisch deficit 

Het Belgische democratische deficit: na de verkiezingen en de regeringsvormingen van 2014 is het iedereen duidelijk geworden dat aan de scheve constructie ‘België’ niets wordt gedaan, zelfs niet met een flamingante partij aan het roer. Naar aanleiding van de ‘elfdaagse’ voor 11 juli wil de Gravensteengroep alle politieke partijen aan deze ‘mal belge’ herinneren.

 Lees meer

  

Interview van Joël de Ceulaer met Jean-Pierre Rondas, in Knack van 11 juni 2014

Net voor de zomervakantie 2014 kwam Knack-journalist Joël de Ceulaer bij Jean-Pierre Rondas thuis voor een lang interview over de toestand van de Vlaamse Beweging in tijden van partijpolitiek succes. We mogen het op de Gravenstek plaatsen, want ook na de zomervakantie en tijdens de federale formatiegesprekken waarvan N-VA deel uitmaakt, blijft het interessant.

 Lees meer

  

Vragen van een lezende arbeider over homeopathie (Jean-Pierre Rondas)

Er is een Vlaamse regering gevormd, bestaande uit N-VA, CD&V en in extremis ook OpenVLD. Op basis daarvan willen deze partijen ‘zich gezamenlijk presenteren’ aan de tafel van de federale regeringsonderhandelingen. Voor de Franstalige liberalen van MR betekent deze constructie inderdaad een kamikaze-opdracht: ze vertegenwoordigen slechts een vijfde van de Franstalige bevolking, en zouden toch als enige Franstalige partij in de regering zetelen. Maar deze kamikaze heeft ook federalistische en confederalistische kantjes. Wat het confederalisme betreft: wat wil N-VA eigenlijk bereiken in deze regeringen? Of laat de partij zich zo homeopathisch verdunnen dat er van deze emanatie van de Vlaamse beweging niet veel overblijft? 

 Lees meer

  

Nelly Maes Vlaamse Leeuwin

Nelly Maes schreef een interessant pleidooi voor verbreding en verdieping van de Vlaamse Beweging. Het gaat om een tekst die ze uitsprak als dankwoord bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. In feite is ze de eerste Vlaamse Leeuwin in deze Orde: geen enkele andere vrouw prijkt op het palmares sinds 1971, toen deze onderscheiding voor het eerst werd verleend. Ze is wel het vierde lid van de Gravensteengroep die de plaquette mee naar huis mocht nemen, na Ludo Abicht (1998), Frans-Jos Verdoodt (2008) en Jean-Pierre Rondas (2011). Waarom ze de orde krijgt staat op ongeveer elke bladzijde van haar autobiografie Ongebonden best (Pelckmans). 

 Lees meer

  

Over Vlaanderen – een 11 juli-toespraak van Jan Verheyen

Filmregisseur Jan Verheyen is nog altijd verbaasd over het agressieve belgicisme van al te vele Vlaamse cultuurdragers, academici en mediamensen. Hij kijkt naar wat ze doen en luistert naar wat ze zeggen, en vindt slechts een discours vol van interne contradicties en slechte wil. Hoe spreken deze mensen eigenlijk over de gemiddelde Vlaming? Hoe tonen ze hem? Welke racisme-gerelateerde opvattingen en misdrijven schrijven ze hem toe? Niet te verwonderen dat diezelfde gemiddelde Vlaming zich van deze ‘elite’ afkeert en overgaat tot de orde van de dag.
Jan Verheyen sprak deze feestrede uit in Brugge, Turnhout, Zottegem en Sint-Pieters-Leeuw.

Lees meer