De inspirator

Samen met Chrtis Michel en Ludo Abicht stond filosoof Etienne Vermeersch aan de wieg van de Gravensteengroep. In het septembernummer 2013 van het tijdschrift Doorbraak had hij het over het sociologische feit van de Vlaamse identiteit, die volgens hem logisch, automatisch en spontaan is ontstaan, en die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat Vlaanderen vandaag een natie is geworden. Eerst was er het heimatgevoel en de solidariteit met de wij-groep; dan werd dit gevoel verruimd tot een bredere kring, de natie. Het natiegevoel, zegt hij, geeft de naastenliefde een politieke vorm. In een recent boek onder redactie van Willy Weyns, Etienne Vermeersch – Provençaalse gesprekken (VUB-Press) werkt hij deze gedachten verder uit (blz. 118-139). Hier zien we hem aan het werk in Reyers Laat, bij de publicatie van het eerste manifest