Welkom op de Gravenstek

 

 

Bedenkingen bij de Vlaamse feestdag – een 11 juli-toespraak van Jan Verheyen

Meestal zijn we gewoon blij met feestdagen, omdat we ze associëren met een vakantiedag. Niet zelden hebben we geen idee wélke feestdag het is, laat staan waar die voor staat. 11 november, Wapenstilstand, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen, maar 15 augustus ? Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hemelopneming ? Daar is op YouTube of Instagram niets van te vinden, dus bestaat het eigenlijk zelfs niet. 11 juli is dus onze feestdag, de Vlaamse feestdag, we vieren dan een overwinning uit ons verleden, uit 1302 om precies te zijn, een slag aan de Groeningekouter die de geschiedenis is ingegaan als de Guldensporenslag.

Lees meer

 

 

Democratie aan België opofferen? Le mal belge is en blijft een democratisch deficit 

Het Belgische democratische deficit: na de verkiezingen en de regeringsvormingen van 2014 is het iedereen duidelijk geworden dat aan de scheve constructie ‘België’ niets wordt gedaan, zelfs niet met een flamingante partij aan het roer. Naar aanleiding van de ‘elfdaagse’ voor 11 juli wil de Gravensteengroep alle politieke partijen aan deze ‘mal belge’ herinneren.

 Lees meer

  

Interview van Joël de Ceulaer met Jean-Pierre Rondas, in Knack van 11 juni 2014

Net voor de zomervakantie 2014 kwam Knack-journalist Joël de Ceulaer bij Jean-Pierre Rondas thuis voor een lang interview over de toestand van de Vlaamse Beweging in tijden van partijpolitiek succes. We mogen het op de Gravenstek plaatsen, want ook na de zomervakantie en tijdens de federale formatiegesprekken waarvan N-VA deel uitmaakt, blijft het interessant.

 Lees meer

  

Vragen van een lezende arbeider over homeopathie (Jean-Pierre Rondas)

Er is een Vlaamse regering gevormd, bestaande uit N-VA, CD&V en in extremis ook OpenVLD. Op basis daarvan willen deze partijen ‘zich gezamenlijk presenteren’ aan de tafel van de federale regeringsonderhandelingen. Voor de Franstalige liberalen van MR betekent deze constructie inderdaad een kamikaze-opdracht: ze vertegenwoordigen slechts een vijfde van de Franstalige bevolking, en zouden toch als enige Franstalige partij in de regering zetelen. Maar deze kamikaze heeft ook federalistische en confederalistische kantjes. Wat het confederalisme betreft: wat wil N-VA eigenlijk bereiken in deze regeringen? Of laat de partij zich zo homeopathisch verdunnen dat er van deze emanatie van de Vlaamse beweging niet veel overblijft? 

 Lees meer

  

Nelly Maes Vlaamse Leeuwin

Nelly Maes schreef een interessant pleidooi voor verbreding en verdieping van de Vlaamse Beweging. Het gaat om een tekst die ze uitsprak als dankwoord bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. In feite is ze de eerste Vlaamse Leeuwin in deze Orde: geen enkele andere vrouw prijkt op het palmares sinds 1971, toen deze onderscheiding voor het eerst werd verleend. Ze is wel het vierde lid van de Gravensteengroep die de plaquette mee naar huis mocht nemen, na Ludo Abicht (1998), Frans-Jos Verdoodt (2008) en Jean-Pierre Rondas (2011). Waarom ze de orde krijgt staat op ongeveer elke bladzijde van haar autobiografie Ongebonden best (Pelckmans). 

 Lees meer