Over de rol en het nut van de Vlaamse Beweging vandaag

Symposium met Tinneke Beeckman (Gravensteengroep), Johan Van Hoorde (Vooruitgroep), Nelly Maes (oud-volksvertegenwoordigster), Johan Velghe (Daensfonds) en Els Witte (VUB).

 

Zaterdag 22 maart 2014, 14u, De Markten, Brussel
VOORAF INSCHRIJVEN AUB - DANK 

Sinds het prille bestaan van België is het statuut van Vlaanderen en de plaats van het Nederlands in ons land het voorwerp van een politieke strijd die zowel een cultureel als een sociaal aspect vertoont. Vandaag, na talloze taalwetten en zes staatshervormingen, blijkt die strijd nog niet geluwd. Voor sommigen – of zijn het er velen? – blijft de huidige federale staatsvorm onaanvaardbaar. Reeds ligt de eis voor een zevende staatshervorming op tafel. Is confederalisme of zelfs een onafhankelijke Vlaamse staat dan de oplossing?

 

In hoeverre echter is de Vlaamse beweging nog gedreven door culturele bezorgdheid of sociale belangen? Verhindert de Belgische realiteit de ontplooiing van een Vlaams volk? Als kritische, progressieve organisatie vraagt het Masereelfonds zich af in hoeverre de Vlaamse beweging afstand neemt van het neoliberale eenheidsdenken. Wat zijn de verdiensten van de Vlaamse Beweging? Welke rol heeft ze vandaag nog te spelen? Hééft ze nog een rol te spelen? Kortom: waarvoor staat de Vlaamse beweging vandaag precies?

 

Concreet stelt het Masereelfonds zich vier vragen:

  1. Is/was de conflictueuze verhouding tussen de Vlaamse en de sociale beweging onvermijdelijk? 
  2. Zou democratie op Vlaams niveau anders zijn dan op Belgisch niveau – met bis: wat zijn kansen voor links in Vlaanderen?
  3. De Vlaamse beweging is al vaker gekaapt door diverse rechtse krachten. Is de Vlaamse beweging vandaag gekaapt door een assertief neoliberalisme?
  4. In begin 21ste eeuw tekenen zich twee sterke en slechts schijnbaar tegengestelde evoluties af: mondialisering en het groeiende belang van grootstedelijke agglomeraties. Is Vlaamse beweging nog relevant in deze context?

 

Tinneke Beeckman (filosofe, Gravensteengroep), Johan Van Hoorde (medewerker Nederlandse Taalunie, Vooruitgroep), Nelly Maes (oud-volksvertegenwoordigster), Johan Velghe (Daensfonds) en Els Witte (historica, ererector VUB) bleken bereid om mee te denken over de mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen.

Joost Vandommele, actief lid van het Masereelfonds die zich als sociaalflamingant omschrijft, treedt op als gastheer, inleider en moderator.

 


Afspraak voor deze belangrijke ontmoeting: zaterdag 22 maart 2014, 14u, De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Deelname in de onkosten: 5 euro (leden Masereelfonds), 7 euro (anderen)

 

Een seintje vooraf of u komt, stellen we erg op prijs: 02/502 38 80 – brussel@masereelfonds.be

 

Share this
delen