Oogmerken van de Gravensteengroep

In het voorjaar van 2008 werd in Gent de Gravensteengroep opgericht. Televisiejournalist Chris Michel had het initiatief genomen. Het was de bedoeling om met een aantal mensen die elkaar via via kenden, samen na te denken over de impasse waarin de communautaire problematiek verzeild was geraakt. Een hoofdbekommernis was, ertoe bij te dragen dat een aantal rechtmatige Vlaamse eisen niet uitsluitend in de rechtse of extreemrechtse hoek werden gesitueerd, zoals bij de meerderheid van de Franstaligen, en ook bij een aantal Vlamingen het geval was.

 

De leden vertrekken vanuit verschillende politieke en ideologische uitgangspunten, en bevestigen hun gehechtheid aan de democratie en aan de mensenrechten. Zij stellen de waarden van vrijheid, gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centraal, en wijzen alle vormen van racisme en xenofobie af.

 

Op het sociaaleconomische vlak nemen ze afstand van het radicale neoliberalisme ten voordele van een zinvol evenwicht tussen vrij initiatief, maatschappelijke controle en een actieve en activerende solidariteit met degenen die er behoefte aan hebben. Aan deze basisstellingen zijn de leden van de groep trouw gebleven.

 

Hoewel velen onder hen zich politiek als ‘links’ beschouwen, zijn er anderen die zich iets meer in het ‘centrum’ situeren. Niemand hoeft daarover binnen de groep stelling te nemen. Over het algemeen kunnen we dus spreken van een pluralistische groep, die een waaier van ideologische standpunten vertegenwoordigt – precies zoals we ons het toekomstige Vlaanderen voorstellen.

 

Zeker wat de staatshervorming in België betreft, beschouwt de groep zichzelf als ‘institutioneel progressief’.