Wie zijn wij?

De Oogmerken
Burgerinitiatief voor een solidaire, verdraagzame en respectvolle samenleving
De leden van de Gravensteengroep vertrekken vanuit verschillende politieke en ideologische uitgangspunten, maar zijn het eens in hun gehechtheid aan democratie en mensenrechten. Zij stellen de waarden van vrijheid, gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centraal en wijzen alle vormen van racisme en xenofobie af. Zij zijn echter verontrust doordat in discussies over de staatshervorming redelijke en rechtvaardige Vlaamse eisen telkens weer met extreem-rechts gedachtegoed worden geassocieerd.

Lees meer

 

Institutioneel Progressief
‘Institutioneel progressief zijn’ betekent dat we de oude Belgische vormen en gedachten achter ons laten en radicaal gaan voor de minst bevoogdende, meest subsidiaire, meest basisdemocratische, en meest vrijheidsgaranderende staatsstructuur die ter beschikking staat en die zelfs haalbaar is: namelijk het confederalisme in Vlaams autonomistische zin.

Lees meer

 

De initiatiefnemer
Chris Michel is de initiatiefnemer van de Gravensteengroep. Omdat het eerste manifest zoveel positieve en negatieve reacties had uitgelokt, legt hij nog eens uit waarom hij ermee begonnen is en hoe het nu verder moet. 'Het Belgische establishment wil blijkbaar geen inhoudelijke discussie aangaan.'

Lees meer

 

De inspirator
Etienne Vermeersch is de inspirator van Gravensteengroep. Hij is overtuigd van het over het sociologische feit van de Vlaamse identiteit, die volgens hem logisch, automatisch en spontaan is ontstaan, en die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat Vlaanderen vandaag een natie is geworden. Eerst was er het heimatgevoel en de solidariteit met de wij-groep; dan werd dit gevoel verruimd tot een bredere kring, de natie. Het natiegevoel, zegt hij, geeft de naastenliefde een politieke vorm.

Lees meer

 

Paradoxaal Kasteel
Jean-Pierre Rondas is de bezorger van de manifesten- en essaybundel Land op de tweesprong. Hij schreef een stuk over de keuze voor het Gravensteen als symbool: ‘De Gravensteengroep zou ook zonder naam kunnen, dachten we. Maar vanuit het huis waar we hem beraamden zagen we, aan het eind waar de Lieve in de slotgracht uitmondt, de donjon zich aftekenen tegen de lucht. Had de slagschaduw van het Steen ons verstand verbijsterd, zoals sommigen later leuk opmerkten? Allesbehalve, want er was geen schaduw, het was nacht …’

Lees meer

 

Onze leden
De Gravensteengroep is een informele groep die bestaat uit mensen die geregeld samenkomen om van gedachten te wisselen over de institutionele aspecten van het Belgische staatsbestel. De werkende leden zijn manifestenschrijvende en -ondertekenende leden. U vindt hun namen en beknopte biografische notities hierna. De lijst varieert met de tijd. Wie een politiek mandaat opneemt, gaat even aan de kant.

Lees meer

 

Onderschrijf de manifesten en standpunten
Onderschrijf de manifesten en schaar u bij de duizenden burgers die dit initiatief steunen.

Lees meer